Главната инспекция по труда (ГИТ) започна проверки за наличието на трудови договори

Главната инспекция по труда (ГИТ) започна проверки за наличието на трудови договори на работниците в различни фирми. Може да се запознаете с нашият коментар по темата тук >