На сайта на НАП излезе доуточнение на Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП.

На сайта на НАП излезе доуточнение на Указание 24-00-7/25.02.2010 на НАП. Очевидно, от НАП нямат намерение да се извинят и да оттеглят своето нецелсъобразно и незаконосъобразно указание, което предизвика паника в десетки хиляди малки фирми. www.smallbusiness.bg ще Ви държи в течение за всякакви новини, по повод случилото се.