Офшорни фирми

Особености на офшорните компании
Ако сте мислили да регистрирате офшорна компания, вместо българска фирма, ще е добре първо да се запознаете с тези особености:

• Този вариант е подходящ за напреднали предприемачи с голям бизнес;

• Официално, в ЗКПО, тези фирми се наричат “чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим”;

• Предпочита се главно заради възможността да не е ясно кой стои зад офшорката и ниските данъци;

• По-устойчиви сте при изнудване от страна на мутри, НАП и други държавни институции. Получаването на информация от външни лица е много трудно или невъзможно;

• Ако получавате доходи от ваша офшорка, се плаща 5 % данък дивидент от вас, като физическо лице, когато прехвърляте парите си към ваша банкова сметка;

• Ако ползвате подставено лице (номинален директор), не се знае чии са тези доходи и може да не се плащат въпросните 5 %, ако теглите парите чрез дебитна карта, прикачена към сметката на офшорката;

• Регистрацията струва от 1000 до 15000 евро, заедно с банковата сметка;

• Данъците са по-ниски или липсват;

• Има разходи за годишна поддръжка – бизнес адрес, пощенска кутия, в някои случаи бюро, телефон и подставено лице (номинален директор) – от 500 до 10000 евро;

• Ако българска фирма плаща към офшорка, се удържат в България предварително 10 % данък. Точния термин е данък при източника, когато се плаща към държави с облекчен данъчен режим. Има малки изключения, които са по-трудни за доказване при проверки;

• Все повече офшорки влизат в регистри, при което споделят информация за собственика и наличните пари по сметките;

• Сумите на плащанията към и от офшорки се отбелязват ежегодно в годишната данъчна декларация на всяка фирма;

• Офшорките са по-рискови, защото понякога изчезват, заедно с всички пари по сметките;

• Най-трудно е откриването на банкова сметка на офшорките;

• Обикновено искат лично да отидете на място в банката. Тези банки често сменят правилата, по които работят;

• До скоро, масово в България се предлагаха офшорки в Малта и Санта Лусия, със сметка в Hermes bank, известна като банката на Владимир Путин. Тя имаше високи лимити на теглене от 5000 евро на ден, но беше ограничен достъпа на някои клиенти до парите им;

• Откриването на сметка на офшорка в българска банка е практически невъзможно;

• В момента се ползват предимно “офшорки” в Лихтенщайн и в някои точно определени зони на Дубай. Към тях се откриват сметки в банка, с най-близък клон в Белград, който трябва да посетите лично.