От днес влиза в сила промяната в Търговския закон, според която минималния основен капитал за ЕООД и ООД става 2 (два) лева. Възползвайте се от възможността да започнете свой собствен бизнес, с още по-малко разходи!