Стъпка в правилна посока бе извършена от българският парламент.

Стъпка в правилна посока бе извършена от българският парламент. С приетите промени в кодекса на труда, намаленото работно време, поради намалял обем на работа в дадена фирма, може да се удължи с 3 месеца. Вече са намалени безумно високите глоби, които досега се предвиждаха дори за дребни пропуски по отношение на безопасните условия на труд. До скоро минималната глоба беше 10000 лв., а вече е намалена до 1500 лв. Съответното длъжностно лице ще понася санкция от хиляда до десет хиляди лева.