Вече предлагаме “затворен цикъл”: подготовка на дизайн, отпечатване и разпространение на печатни рекламни материали – листовки, брошури, стикери, календари, етикети, фирмени бланки, гаранционни карти, каталози и др.