Рекламна агенция "Голдън вижън"

 

    Благодарим Ви за отделеното време да разгледате нашата страница. Ще се радваме, ако споделите Вашите впечатления. Всички предложения се разглеждат лично от нашия управител.

 

 

Кои сме ние

      Рекламна агенция "Голдън вижън" е наследник на рекламното звено на "Глобъл Нет България" ООД.

 

 

Нашият стил на работа

    Основната ни цел е клиентите да останат доволни от всички етапи на нашето взаимодействие - запитване, представяне на индивидуална оферта, съобразена със специфичните изисквания на всеки клиент, изпълнение на поетите от нас ангажименти и представянето на подробен отчет за извършената дейност от "Голдън вижън" ООД. Знаем, можем и се усъвършенстваме непрекъснато. Гъвкави сме - при запитване сме готови да предложим нови услуги, за които считаме, че разполагаме с необходимите ресурси. Поощряваме професионалното развитие и поемаме разходите за повишаване на квалификацията на служителите си. Чрез специално разработена система от бонуси стимулираме развитието на нашия персонал, в зависимост от квалификацията, личния принос на всеки служител и реализацията на целите на "Голдън вижън" като цяло.

 

Нашият екип вярва, че най-големият успех, който можем да постигнем, са верните и доволни клиенти.

 

 

Нашите клиенти

      Основните ни клиенти са фирми, които предлагат продукти за домашни потребители - дограма, топлоизолация, ремонт на ВиК, подови настилки, мебели, интернет, телевизия, битова техника, финансови услуги, хранителни продукти, недвижими имоти, транспорт, туризъм. Наши клиенти са също Министерството на икономиката и енергетиката, Патентното ведомство на Република България, както и асоциации и сдружения с нестопанска цел.

      С някои от нашите клиенти можете да се запознаете тук

 

Нашият сайт

    Представяме ви Интернет страницата на рекламното ни звено, която ще претърпи нови подобрения във визията и функционалността си. Бъдещата визия ще се извърши от чудесния ни новосформиран екип от млади и амбициозни специалисти от звеното за Интернет реклама. Очаквайте новата ни страница и много нови услуги в това направление.