Промени във фирми

Най-често промените са:

 • Смяна на адрес;
 • Смяна на управител;
 • Влизане или излизане на съдружници;
 • Продажба на фирмата (смяна собственика или собствениците);
 • Промяна на дейностите на фирмата;
 • Преименуване на фирмата.

По-рядко се правят други промени:

 • Увеличаване или намаляване на капитала;
 • Промяна на адрес за кореспонденция с НАП;
 • Преобразуване на ЕООД в ООД;
 • преобразуване на ЕООД в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ООД;
 • Преобразуване на ЕТ в ЕООД;
 • Изключване на съдружници, които извършват злоупотреби;
 • Изключване на управител;
 • Въвеждане на специални условия с различни права на съдружници или управители;
 • Може да се направят едновременно и комбинация от няколко промени.

Има много варианти за промени – моля свържете се с нас за уточнаване на детайлите и цените.

 

За контакти: 0887067100, 024812861