Готови фирми

Покупката на готова фирма е подходящо ако:

  • не можете да измислите име на вашата фирма или всички избрани от вас се оказват вече регистрирани от други лица;
  • кандидатствали сте по проект и се налага в много кратък срок да се подаде името на фирмата в документацията по проекта;
  • кандидатствали сте по проект, по който има изискване фирмата да е регистрирана например поне преди повече от 1 година;
  • има и други специфични случаи, при които е по-лесно или единствено възможно решение да се закупи вече съществуваща фирма.

Какво предлагаме – да купите фирма, която отговаря на вашите изисквания.

 

Готова фирма, регистристрирани по ДДС е подходяща ако:

  • в кратък срок ви е необходима фирма по ДДС и не може да чакате обичайните срокове за регистрация на нова фирма (около 2-3 дни) и след това регистрация по ДДС (около 2 седмици);
  • кандидатствали сте по проект и трябва в кратък срок да разполагате с фирма, регистрирана по ДДС;
  • регистрирали сте фирма на адрес, където през работния ден понякога няма никой ваш представител. Дошли са от НАП, не са ви намерили и са дерегистрирали фирмата ви по ДДС;
  • водили сте устни преговори с потенциален клиент и ви трябва бързо фирма по ДДС, заради законодателни изисквания;
  • имате или сте имали много фирми и банките отказват да ви открият набирателна сметка, заради притеснения че може да сте некоректен (такъв е моя случай, заради който „се сетих“ да предложа тази услуга);
  • има и други случаи, при които е по-бързо и лесно да закупите вече съществуваща фирма по ДДС.

Какво предлагаме – да купите фирма с готова ДДС регистрация.

 

За повече информация: 0888551917 Христо Петров.