Търсим още един колега – счетоводител. Ref.: Acc20170306

Кои сме ние?

 • Ние сме “Голдън вижън” ООД – амбициозен екип от специалисти с опит в сферата на бизнес услугите – счетоводни услуги, регистрация на фирми, реклама и др.;
 • Работим с компании от различни отрасли;
 • Страстта ни към постоянно усъвършенстване и удовлетворяване нуждите на клиентите е основата на нашия успех.

Във връзка с разширяването на дейността на счетоводната кантора търсим да назначим счетоводител за офиса в гр. София.

Идеалният нов колега е:

 • С отлична компютърна грамотност – свободно владее MS Office (Excel, Word), Internet;
 • Добре организиран;
 • Лоялен, с високо ниво на лична етика по отношение на хората, с които общува;
 • Постоянен, комуникативен, съобразителен;
 • Умее да разпределя задачи и следи тяхното изпълнение;
 • Проявява инициатива и умее да завършва започнатите задачи;
 • Ориентиран към крайния резултат с внимание към детайлите;
 • Стреми се към усъвършенстване в личностно и професионално отношение;
 • Има завършено икономическо образование;
 • Познава счетоводното, данъчното и трудовото законодателство;
 • Има поне 7 г. стаж като счетоводител.

Кандидатствате с предимство и ще получите предложение за по-високо заплащане, ако разполагате с:

 • Познания в областта на ТРЗ и ЛС;
 • Знания за регистрация на фирма;
 • Знания по английски и/или руски език;
 • Опит в разпределяне на задачи и оперативен контрол;
 • Шофьорска книжка.

Дейности и отговорности:

 • Да извършва услуги по регистрация на фирма;
 • Обслужва клиенти на счетоводната кантора;
 • Изготвя, контролира, подрежда и осчетоводява документи;
 • Участва в съставянето на годишни финансови отчети;
 • Изготвя и подава документи за НАП, НОИ и др. институции;
 • Извършва допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата във фирмата.

Очаквани резултати:

 • Добре оформени, ясни и подредени счетоводни архиви;
 • Обработване на документи и подаване в срок към институциите;
 • Правилно съставени годишни финансови отчети;
 • Доволни от счетоводното обслужване клиенти на компанията;
 • Работните задачи са организирани и подредени в синхрон с целия работен процес.

Какво предлагаме?

 • Безплатно обучение и подкрепа в процеса на работа;
 • Коректно заплащане, съобразено с индивидуалното развитие и постигнатите резултати;
 • Отлична вътрешно-фирмена среда;
 • Спокойна работна атмосфера;
 • Трудов договор;
 • Дългосрочна реализация в счетоводна кантора, която постоянно се разраства.

Кое е по-важно за нас – професионалните умения или личностните характеристики?

Според нас най-добрия вариант е да има баланс на двете изисквания. От една страна е необходимо новия колега да има нужните компетенции. От друга страна за нас е важно новия колега да може да работи в екип с настоящите колеги.

В зависимост от знанията и качествата на новия колега, ще предложим различни условия на заплащане.

Ако намерим колега със средно ниво на компетенции и езикови умения – заплащането ще е в диапазона 1100-1400 лв. За кандидат с висока компетентност и добри езикови знания – заплащането ще е в диапазона 1300-1700 лв. Ако намерим колега с висока компетентност, добри езикови знания и потенциал да заеме ролята на оперативен мениджър, ще предложим заплащане в диапазона 1500-2300 лв. Компетенциите се преценяват на база попълнен в нашия офис тест.

Готови ли сте да се включите в екипа?

Ако смятате, че притежавате описаните качества и търсите взаимна коректност, очакваме вашето CV и актуална снимка, на посочения по-долу e-mail. Ще се свържем лично с одобрените по документи кандидати.