Dropshipping FAQ – данъци, осигуровки, фирми и т.н. – част 3

Продължение от част 2

9) Защо се получава така, че когато съм регистриран по чл. 97а от ЗДДС ще трябва да плащам ДДС, а когато съм регистриран по чл. 100, ал. 1 не трябва

Когато една фирма е регистрирана по ДДС и извършва износ, то тя има право да си приспада ДДСто на всички стоки и услуги, които ползва в България за да осъществи този износ. ДДС при износ не се начислява, защото целта на този данък е да се облагат продажбите вътре в страната, а тези за чужбина се облагат на място, в самата друга държава. Фирмата, обаче, има същите права, както когато извършва продажби в България. Когато от eBay, например, ни издадат фактура за комисионната услуга, в нея те не начисляват ДДС, а самия данък се самоначислява в България. Но тъй като при „нормална ДДС регистрация“ фирмата има право да си приспадне всяко ДДС, излиза, че фирмата не плаща данък, защото сумата на самоначисляването и приспадането е една и съща и се отразява в един и същи период. При регистрацията по чл. 97а, обаче, фирмата е все едно нерегистрирана по ДДС – тя никога не начислява ДДС при извършване на продажби. Ето защо тя няма и право да си приспада ДДС. Именно по тази причина фирмите, които са регистрирани по чл. 97а си самоначисляват ДДС и го внасят в бюджета ефективно.

Същото, описано със законова обосновка: При получаване на услуга, с място на изпълнение територията на България, всяко търговско дружество издава протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС, с който самоначислява ДДС, съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3. При регистрация по чл. 100, ал. 1 дружеството не начислява ДДС при dropshipping заради чл. 86, ал. 3 от ЗДДС (доставка с място на изпълнение извън територията на страната). Според чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за облагаеми доставки се смятат и доставките, които са с място на изпъление извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на България. Поради тази причина няма ограничение за приспадане на данъчен кредит. При регистрация по чл. 97а, няма право на приспадане на ДДС начислено на услугите заради чл. 70, ал. 4 от ЗДДС.

Както се вижда dropshipping-дейността има много особености. Тук сме представили само най-основната информация, но се надяваме тя да е полезна на всички, които са решили да се занимават с този печеливш бизнес.

Не забравяйте, обаче, че печалбите не идват веднага и от самосебе си. Не пропускайте конференциите и постоянно следете новостите, защото промените са ежедневни. Както в областта на самата дейност, така и в областта на счетоводството.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.