Полезни линкове за вашия бизнес

Академия СтартБизнес.bg, която провежда ценни обучения от доказани експерти във всички аспекти на бизнеса: www.smartmoney.bg

Фондация Startup, която провежда ценни обучения за стартиране на бизнес: www.startup.bg

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия: www.sme.government.bg

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ: www.brra.bg

Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Национална агенция за приходите: www.nap.bg

Национален осигурителен институт: www.noi.bg

Българска стопанска камара: www.bia-bg.com

Българска търговско-промишлена палата: www.bcci.bg