Приключи първият етап от изпълнението на обществената поръчка за популяризиране на биогоривата в България. Над един милион листовки бяха раздадени в 15 от най-големите градове. „Голдън вижън“ представи подробен отчет пред Министерството на икономиката и енергетиката за успешното изпълнение на поставените цели.