Софтуер „Събиране“ на НАП

НАП стартира софтуер „Събиране“

IT-специалистите на НАП изготвиха нов софтуер, с недвусмисленото име „Събиране“, с който НАП ще работи за да се осигури по-лесното събиране на просрочени вземания. Новият софтуер работи от началото на месец Февруари 2016 г., като стартирането му не предизвика големи проблеми, поне що се отнася до клиентите на НАП.

Създадения софтуер е уеб-базиран и обединява три програмни продукта, които са използвани до сега от приходната администрация. По този начин ще се осигури много по-голямо удобство на клиентите и служителите на НАП. Идеята за такава оптимизация е поставена в Плана на Министерството на финансите за намяляване на непреките разходи на населението и предприятията във връзка с административни процедури и е поредната стъпка към създаването на Електронното правителство.

Освен информация за размера на задълженията, въпросният софтуер ще управлява и всички дейности извършени относно информирането на длъжниците, следенето на сроковете и другите процедури във връзка със събирането. Новият програмен продукт комуникира с другите системи на НАП – СУП, „Контрол“ и „Фискален контрол“.