Свидетелство за съдимост онлайн

Свидетелства за съдимост вече могат да се вадят по електронен път, безплатно

Свидетелства за съдимост вече може да се извади изцяло онлайн с директно плащане през сайта на Министерство на правосъдието, чрез дебитна или кредитна карта на заявителя.

 За първи път се въвежда подобна възможност за плащане на услуга, предлагана от държавната администрация. Не се начислява такса превод, а заплащането се извършва веднага. При плащане с дебитна или кредитна карта преводна такса няма, а при хартиено свидетелство държавната таксата е 5 лв. и върху тази такса се начислява и банкова такса, която често я надвишава.

Единственото условие е изискването за наличие на електронен подпис.

С въвеждането на това облекчение гражданите могат онлайн да заявяват, платят и получат електонно  свидетелство за съдимост от всяка точка на България и света.

Заявяването по традиционния начин отнема време, присъствие на заявителя в съответното бюро „Съдимост“, има срок за издаване  и отново отиване до съответната институция за получаване на документа.

Българските граждани заявяват около 700 000 свидетелства за съдимост годишно.

На гишетата в Министерство на правосъдието са налични ПОС терминали за заплащане и на други услуги, предоставяни от институцията.