ДДС регистрация – кога е изгодна или задължителна

Кога се прави регистрация по ДДС?

Тя се прави след като е излязла първоначалната регистрация на фирмата (от адвокат).

Кой прави регистрация по ДДС?

Тя се прави от счетоводител, който носи документите в НАП. Обикновено за новите фирми НЕ е нужна регистрация по ДДС. Препоръчваме ви да се консултирате със счетоводител.

Кога е задължителна регистрацията по ДДС?

  • При достигнат оборот на съответната фирма през последните 12 месеца – от 100 000 лв. за 2023 г. и 166 000 лв. от 2024 г.;

  • Ако фирмата ползва платформи като Google, Facebook, Ebay, Upwork, Shopify и други услуги, които са описани в Закона за ДДС;

Кога е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?

Най-добре питайте счетоводителят на фирмата. Има няколко общи ситуации в които по принцип е изгодно една фирма да бъде регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност. Такива са:

  • Ако се купуват стоки или услуги от доставчици, които са регистрирани по ДДС и се продават стоки или услуги, които не са освободени доставки, на клиенти, регистрирани по ЗДДС (повечето стоки са такива);

  • Ако се закупуват скъпи дълготрайни активи, които ще се използват за основна дейност. Такива са например машини, оборудване, обзавеждане на офис, недвижими имоти и някои видове автомобили.

  • При износ на стоки, за да се възстановява платеното в България ДДС при покупката на стоките.

Кога не е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?

Обикновено за една фирма не е изгодно да се регистрира по ДДС, ако не попада в описаните по-горе случаи. Най-често срещаните ситуации, при които подобна регистрация е неизгодна са:

  • Ако се купуват стоки или услуги от фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;

  • Ако се продават стоки или услуги основно на физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС.

  • Ако фирмата има много малък оборот, под 500 – 600 лв. месечно, независимо от кого купува и на кого продава. Причината е, че ако фирмата се регистрира по ЗДДС, то ще заплаща по-висока такса за счетоводно обслужване. В зависимост от ценовата политика на счетоводните къщи, месечната такса за обслужването на една и съща фирма се увеличава с между 40 и 100 лв. Освен това, фирмите, регистрирани по ДДС по-често са обект на данъчни ревизии и проверки, което оскъпява счетоводното обслужване, а понякога и работата на самата фирма.

Законът за ДДС и свързаните с него разпоредби е сложен и изисква внимателно анализиране на особеностите на всяка фирма и всяка дейност. Моля, имайте предвид, че описаните ситуации важат в повечето случаи, но не винаги. Препоръчаме да се свържете със счетоводител, който ще ви даде точен съвет, в зависимост от особеностите на вашата фирма.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.