Дистанционни счетоводни услуги – подарък за малките фирми

Ние сме твърде малки, за да имаме свой финансов отдел“. „Ние току що започваме дейността си, затова не можем да си позволим счетоводител“. Примерно така говорят собствениците на малки фирми, състоящи се само от няколко човека и току ще започнали своя бизнес.

Всъщност, между техните думи и фразата „ ние сме толкова малки, че за нас не са важни финансовите въпроси“ може да се постави равенство. Няма значение колко малка е компанията, основата на успешната и работа не е офис и секретарка, не е компютърния парк, а компетентната работа на управителя и опитен счетоводител.

Е, няма как да се спести от управителя, но от наемане на счетоводител е възможно. А именно наемане на външен счетоводител, или наемане услугите на счетоводна кантора.

Ако за голяма компания наличието на финансов специалист на работното място е жизненоважно, дори обема на работа е такъв, че съвсем не е достатъчен само един счетоводител и калкулатор, то дистанционното счетоводството за малка фирма се оказва много полезно.

В действителност: в повечето случаи счетоводните кантори са на специализирана данъчна система, така че подходящата среща със счетоводител е минимум веднъж на тримесечие, ако фирмата не е по ДДС. В останалите случаи е нужно да се посещава кантората поне един път месечно, за да се оставят документите за обработка.

Какво дават на малките фирми дистанционните счетоводни услуги

На практика, много повече, отколкото можете да си представите. Таксата за такава услуга е месечна и е много по-малка от работната заплата на един счетоводител в офиса, плащана не само за извършената работа, а и за престоя на работното място.

Независимо от факта, че един счетоводител може да управлява няколко малки фирми едновременно, времето е повече от достатъчно за него: отразява се и първоначалната гъвкавост на мисленето и способността за разпределение на времето. А това означава, че такъв специалист няма да има затруднения в работата си.

Уместно ще бъде да се сравни малка компания с малка морска рибка. Нейният живот е едно непрекъснато движение и ако китът ( голямата компания) може да си позволи да направи една сделка, да заспи временно ( или да намали активността си), то за малкия бизнес това е недопустимо. А това означава, че работата продължава непрекъснато, в събота и неделя, вечер, в ранна утрин … В началото това е една постоянна борба за оцеляване.

Дистанционните счетоводни услуги изпълняват всички основни функции на редовия счетоводител, но имат някои предимства:

  1. При сключването на договора можете да разчитате на помощ от квалифицирани специалисти. Счетоводната къща застава с името и авторитета си. Тя подбира и назначава доказани експерти, а не случайни хора с диплома.
  2. Освен изпълнението на основните текущи задължения се предоставят консултации по всички въпроси, които ви вълнуват.
  3. В счетоводната кантора има служители, които постоянно следят новостите в законодателството. Когато има такива, те информират всички колеги и ще ви кажат, ако новостите касаят вашата дейност.
  4. Липсата на форсмажорни обстоятелства. Работейки със специализирани фирми, ръководството на компанията може да бъде сигурно, че се спазват всички срокове за подаване на отчети и всевъзможни декларации.
  5. Счетоводител полага подписа си и носи отговорност данните в отчетите да са коректни. Отговорността за грешки, направени от фирмата, предоставяща дистанционни счетоводни услуги, по правило приема върху себе си.
  6. Възможност за водене на отчети както в пълен обем, така и частично. При такъв подход се запазва варианта за наличие на собствен счетоводител на щат за решаване на неотложни текущи въпроси. Неговата работа може да се проверява от опитен главен счетоводител от специализирана кантора.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.