От днес влизат в сила някои промени в Търговският закон.

От днес влизат в сила някои промени в Търговският закон. Важно следствие от тях е че при подаване на документи за регистрация на фирма, както и при продажба на дружествени дялове се изисква предоставянето на декларация, че лицата не участват във фирми, обявени в несъстоятелност, при която са останали неудовлетворени кредитори.