С новите промени в Търговският закон и Закона за Търговския регистър отпада задължението собствениците и управителите на фирми да описват всичките си лични данни в документите за регистрация на фирма.

С новите промени в Търговският закон и Закона за Търговския регистър отпада задължението собствениците и управителите на фирми да описват всичките си лични данни в документите за регистрация на фирма. Радваме се, че след двугодишно колебание държавата прецени, че не е редно личните данни на собствениците и управителите на търговски дружества да присъстват в Интернет страницата на регистъра. По този начин се избягва абсурдната ситуация, че ако една фирма иска да обработва лични данни трябва да полага специални усилия за тяхното опазване, а личните данни на българските бизнесмени са общодостъпни чрез сайта на Търговския регистър.