Влязоха в сила промени в таксите, които се заплащат към Търговският регистър и регистър Булстат.

Влязоха в сила промени в таксите, които се заплащат към Търговският регистър и регистър Булстат. В следствие на това се намаляват държавните такси за регистрация на фирми, при подаване на документите по електронен път. С новите промени, тези такси намаляват наполовина.