Месечната такса включва пакет от счетоводни услуги, ТРЗ и личен състав

Счетоводни услуги:

• Организиране на документооборота и цялостната счетоводна дейност на фирмата, включително организация на човешките ресурси;
• Ежемесечна обработка на документи по НСС, МСС и ЗС;
• Безплатно подаване на необходимите документи към НАП, НОИ и др. институции, при което не се налага да закупувате електронен подпис;
• Ежемесечно изготвяне на Дневници покупки и продажби и справка-декларация по Закона за ДДС и помощ при данъчна регистрация на фирми, нерегистрирани по ЗДДС;

• Обслужване на фирмени банкови сметки;
• Тримесечно счетоводно приключване (с възможност за ежемесечно);
• Синтетични и аналитични счетоводни справки за движението на всеки един актив или пасив;
• Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица;
• Годишно счетоводно приключване, съставяне и публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО): Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и всички приложения съгласно НСС и МСС;
• Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО, патентни декларации;
• Изготвяне на годишната и тримесечните справки за НСИ;
• Определяне на финансовия резултат по дейности;
• Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
• Калкулиране на себестойност;
• Изготвяне на платежни документи за НАП;
• Съдействие при ревизии и насрещни проверки.

ТРЗ и личен състав:

• Начисляване на заплати и осигуровки, изготвяне на Ведомости за работни заплати;
• Изчисляване на трудов, осигурителен и професионален стаж и клас на работниците и служителите;
• Изготвяне на справки за болнични листове и подаване в НАП. Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
• Ежемесечно изготвяне на необходимите документи и справки, отнасящи се до НАП и  НОИ за социално, здравно и пенсионно осигуряване (Декларации Образец 1 и 6 и др.);
• Изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ (вкл. осигуровки и данъци);
• Изготвяне на трудови договори, трудови характеристики, допълнителни споразумения, уведомления по чл. 62 и чл. 123, ал. 1 от КТ до ТД на НАП, трудови книжки и други документи при постъпване и напускане на работници и служители;
• Изготвяне на граждански договори, сметка за изплатени суми и др.;
• Изготвяне на уверения за доходи, служебни бележки, УП-2, УП-3 и други документи свързани с човешките ресурси на фирмата (ТРЗ и ЛС).

Освен стандартните услуги предлагаме:

• Изготвяне на Интрастат декларации;
• Декларации по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
• Инвентаризации и последваща оценка на активи;
• Изготвяне на документи, във връзка с получаване на кредити от банки;
• Вземане на документи от офиса на клиента;
• Разнос на документи по банки, клиенти и партньори;
• Контакти с НАП, НОИ, НСИ и др.;
• Изготвяне на допълнителни справки за управителя;
• Други счетоводни услуги по заявка на клиента.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.

За консултация и запитвания ни пишете чрез контактната форма по-долу:

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right