Регистрация на ЕТ

Препоръчваме ви да не регистрирате ЕТ (едноличен търговец) по две причини:

  • Ако, не дай си Боже, вашата фирма има дългове, ще отговаряте с цялото си имущество за покриването на задълженията (недвижими имоти, автомобили, обзавеждане и т. н.);

  • Ако след време решите, че не искате да се занимавате с бизнес, не можете да продадете едноличния собственик, защото той носи вашето име. Закриването на фирма е много бавна и скъпа процедура.

Какво ви препоръчваме?

Препоръчваме да си регистрирате ЕООД, при което пак вие сте собственик, но ги няма горните проблеми.

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.