Закриване на фирма (ликвидация на фирма).

В зависимост от това дали фирмата има служители, активи, задължения, и др. детайли, стойността в широки граници от 800 до около 3000 лв. и отнема от 8 месеца до около 2 години. Моля, не се връзвайте на някои некоректни консултанти, че закриването на фирма е евтино. Освен юридическите стъпки, има много работа от счетоводител и ходене до държавни институции.

По-лесен вариант е да се продаде фирмата на човек, който има нужда от нея. Разходите за прехвърляне са много по-ниски отколкото при закриване на фирма. Можете да ни кажете, че продавате фирма, и ние да погледнем дали имаме купувач.

В най-общ план, без да претендираме за изчерпателност, бихме могли да Ви представим стъпките за закриване (ликвидация) на ООД и ЕООД:

– вземане на решение на съдружниците (при ООД) или на едноличният собственик на капитала (при ЕООД) за ликвидация на дружеството;

– подаване на заявление за ликвидация;

– съгласно чл. 47 от Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, се извършва проверка дали фирмата, която ще се закрива дължи данъци, осигуровки или има други задължения;

– свикване на извънредно общо събрание и вземане на решение за назначаване на ликвидатор. Той може да бъде лице от фирмата или външно лице, което срещу съответното заплащане да извърши необходимите процедури;

– ликвидаторът подава заявление за заличаване;

– публикува се съобщение до кредиторите;

– изисква се удостоверение от НОИ и НАП, че фирмата не дължи данъци и осигуровки за служителите, които са работили някога в дружеството;

– изготвят се пояснителни доклади, които са различни в зависимост от видът и размерът на придобитото от фирмата имущество;

– счетоводителят на фирмата изготвя баланс, ОПР и други счетоводни справки;

– ликвидаторът изготвя отчет;

  • подготвените документи се представят в Търговският регистър и след това се чака няколко месеца докато се проверят всички декларирани факти и се вземе решение за ликвидация на фирмата.

Ние сме счетоводна къща с многогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right