Регистрация на фирма от чужденец

Процедурата за регистрацията на фирма от чужденци зависи от две групи фактори:

  • дали бъдещият собственик ще дойде до България или не;

  • дали физическо лице регистрира фирмата, или новата фирма ще е дъщерно дружество на фирмата – майка.

Ще разгледаме най-често срещаните варианти.

Регистриране на фирма от чуждестранно физическо лице

 Регистрацията на фирма от физическо лице (ЕООД) или физически лица (ООД), става по-лесно, отколкото от юридически лица. Когато фирмата се регистрира от физически лица е достатъчно те да носят със себе си червен паспорт, а ако са граждани на Европейския съюз, може да използват личната си карта. Данните от паспорта или личната карта се записват в документите за регистрацията на фирмата. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма. От опитът ни с Търговския регистър бихме препоръчали документите да са двуезични – на български и на съответния майчин език или на български и английски. Целта е да става ясно, че собственикът на фирмата разбира съдържанието на текстовете, които подписва.

Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице

  При регистрация на фирма от юридическо лице или юридически лица е необходимо:
– актуално състояние от съответният търговски регистър на страната, за чуждестранните фирми, които ще имат дял в българската фирма;
– решение на съдружниците или акционерите на чуждестранните фирми, че ще откриват дружество в България, за което е упълномощено определено лице. Описват се подробно правата на упълномощеното лице – да регистрира фирма, като се подпише по документите, да упълномощава други лица да подадат документите, да открие банкова сметка, да назначи управител.

Такси за регистрация на ООД или ЕООД от чуждестранни лица

Държавните такси за регистрация на фирма са едни и същи за български и за чуждестранни граждани.

Банковите и нотариалните такси е възможно да варират в леки граници, ако са насочени към чуждестранно лице, но ако има оскъпяване, то е минимално.

В зависимост от конкретните особености, е възможно да има допълнителни разходи за куриерски услуги, превод и легализация на документи. Стойността за подготвянето и подаването на документите също е по-висока. Затова общите разходи за регистрация на фирма на чужденци варира в широки граници – от 300 до 1000 лв. Моля обърнете се към нашия екип за подробна информация и ценова оферта, която важи за конкретните условия.

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или се обадете на тел.: 0887067100 – Ирина.

 

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right