Запазване име на фирма

Необходимо ли е предварителното запазване на име за регистрация на фирма?

Запазването на името на фирмата се извършва в Агенцията по вписванията въз основа на заявление по образец Д1, което може да изтеглите от сайта на Търговския регистър www.brra.bg, секция „Документи” . Запазването има действие върху територията на цялата страна. Таксата за запазването на фирма възлиза на 50 лв. Абсолютно всеки може да запази име на фирма преди подаване на заявление за вписване, но тази процедура е излишна. Тя има смисъл единствено ако в момента нямате намерение да регистрирате фирма, но смятате да го направите през следващите няколко месеца и искате да сте сигурни, че никой няма да регистрира фирма със същото име през това време.

Задължително преди да подадете документи за регистрирането на фирма е да проверите дали името, което сте избрали е уникално и не се повтаря с друго, вече вписано в Търговския регистър. Това може да проверите сами по интернет от сайта на Търговския регистър  www.brra.bg в секция „Справки“  За да направите проверка дали фирмата, която искате да впишете е свободно, трябва да изберете от заредилата се страница „Права върху фирма“. В полето „фирма“ изписвате името на фирмата,  която желаете да регистрирате. Ако се появи надпис отдолу с червено – „Няма намерeни резултати.“, това означава, че най-вероятно името е свободно и може да се използва. За да сте напълно сигурни обаче трябва да проверите и в Булстат регистъра на адрес: http://bulstat.registryagency.bg. Тъй като регистър Булстат е с ограничен и платен достъп, е необходимо да се обърнете към партньор, който да провери избраното от вас име.

Целта на запазването на име е да се презастраховате, че никой няма да регистрира фирма с името, което вие сте си избрали. Но ако проверите името и решите веднага да регистрирате фирмата, може да прескочите тази част и да преминете към следващата стъпка.

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.