Телефони за спешни случаи

Спешна медицинска помощ

Уважаеми клиенти,

при спешни случаи в извънработно време, може да се свържете с нас на тези телефони:

1. 0887394586 – Костадин Даржанов

2. 0888551917 – Христо Петров