Amazon – каква справка ни е нужна за счетоводството

Amazon – как да извадим цялата информация нужна за счетоводството

Когато имате фирма, която извършва много покупки или продажби в Amazon, за dropshipping или с друга търговска цел, е добре да съхранявате справка с всички извършени операции. Да запазвате разписката за всяка отделна покупка е много полезно от гледна точка на доказване на реалността на извършените операции пред НАП, но често това не е достатъчно. Трябва да съхранявате и справка, която да може да бъде обработвана автоматично и да представя информацията в обобщен вариант.

Настоящата статия разглежда това как да извадите Вашия Order History Report в удобен за употреба вид.

На първо място влезте във Вашия Amazon акаунт. Щракнете на Your Account:

Ще ви излезе екран, в който ще има различни опции, но Вас ви интересува раздела Orders. Намерете надписа Download Order Reports.

Следва настройката на отчета. В общия случай Ви трябва Last Month (последния месец). В Start Date и End Date се попълват първия и последния ден от месеца.

Натиснете бутона Request Report. С него ще изтеглите нужната за счетоводството Ви информация на файл.

Последният екран вече Ви предлага файлът да бъде отворен с програмата по подразбиране или да бъде изтеглен.

Понякога отварянето с Excel не дава желания резултат. За това е по-добре да отбележите „Запазване на файл“ и да отворите въпросният файл с друг редактор или от Get External Data в самата програма. Понякога и този метод не е напълно автоматичен и се налагат някои настройки, за да може файлът да се види в удобен за четене от счетоводител вид.

След като приключите по операциите с началната му обработка, можете да го запишете в xls-формат и да го изпратите на счетоводителя на Вашата фирма. Независимо колко стриктно си водите файловете, в които отбелязвате покупки и продажби, винаги е възможно да се допусне грешка и за това добрите счетоводители обикновено проверяват всичко по няколко различни начина. Именно за това такава справка е незаменима.

Моля да изтеглите тази информация за всеки Amazon-акаунт. Препоръчваме да го съхраните го в някоя облачна услуга като Dropbox и бъдете спокойни, че при евентуална проверка от НАП можете да им предоставите бързо необходимите им данни.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.