Трябва ли да плащаме данъци, за пари от чужбина?

В България е честа практика различни физически лица да получават пари от други страни. Причините за това най-често са следните:

  • Получаване на пари от роднини и близки приятели, които работят и живеят в чужбина;
  • Доходи от чуждестранни “multi-level marketing” (MLM) компании или други подобни;
  • Доходи от реклами, поставени на собствен сайт, блог или по друг повод;
  • Доходи от търговия с различни стоки или продукти произведени от самото лице;
  • Доходи от търговия с BitCoin;
  • Доходи от търговия с валута (Forex) или търговия с акции;
  • Доходи от хазартни игри.

Разглеждането на всички аспекти на тези случаи е практически невъзможно или би било с размерите на книга. За това, в настоящата статия ще обхванем първите три варианта, при това само най-често срещаните случаи.

При първия случай, а именно – получаване на пари от роднини в чужбина, е най-често срещания. Най-големите инвеститори в България са българите, които живеят и работят в други страни – над 2 милиарда лева годишно. Много малко вероятно е да имате проблеми с данъчните власти по този въпрос – дори и парите да са получени по банков път, то е очевидно, че са преведени от близък човек и нямат характер на заплащане за услуга, наем или заем. Това, разбира се, е валидно, ако сумите не са много големи. Например, суми от няколко хиляди евро на месец трудно могат да бъдат оправдани. Големите суми, получени по банкови сметки, следят от НАП и прокуратурата заради опасността от финансиране на тероризъм и пране на пари. Между другото – добра идея е да се опитате да намалите таксите при получаване/изпращане пари в чужбина.

Във втория случай, когато се получават доходи от чуждестранни компании, занимаващи се с маркетинг на много нива (MLM), то, в общия случай, това изисква да заплатите данък за тези пари. Този доход се декларира в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и върху него следва да се декларира и заплати здравна осигуровка, а след това и данък. Много често, обаче, компаниите считат тези доходи като „отстъпка от цената за покупки“ и не подават информация към данъчните власти за изплатените суми. Това е практиката и в България, където фирмите от този вид не считат изплатените доходи за такива, с цел, най-вече спестяване на трудната процедура по сключване на граждански договори и издаването на сметки за изплатени суми.

В третия случай, когато се получават доходи от AdWords или подобна система, заради поставени реклами по сайтове, блогове и т.н. Този случай е по-сложен от гореописаните. Представено накратко – ако следваме изцяло закона, то самото започване на дейността по поставянето на рекламите, с цел получаване на доходи се счита за стартиране на дейност, подобна на дейността, за която се сключва граждански договор. От чуждестранната компания, обаче, нямат желание да се занимават с удържане на осигуровки и данъци (както и българските MLM-компании, както споменахме по-горе) и считат получателя на дохода за самонаето лице. За целта в България се налага да се регистрирате като самоосигуряващо се лице. При това положение ще Ви се налага да заплащате осигуровки в размер, минимум 108.36 лв. месечно, както и да подавате декларации образец 1 ежемесечно, както и данъчна декларация и декларация обр. 6 годишно. Заедно с това ще се наложи да се регистрирате по чл. 97а от ЗДДС. Да, точно така – въпреки че сте физическо лице ще трябва да се регистрирате по ЗДДС и да подавате ежемесечно декларации, включително VIES-декларация, когато имате получаване на реална сума по банковата Ви сметка. Като цяло, всички тези процедури не са изключително сложни, но консултацията със счетоводител е силно препоръчителна. Ако сумите са по-големи, например по над 1000 лв. на месец, то може би по-добра идея е да регистрирате фирма

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.