Freelancer – как да си изряден

Как да бъдеш фрийлансър (freelancer) легално, дали да регистрирам фирма?

Независимо от свободата, която човек има като freelancer, все пак има и някои задължения. Всеки, който има доходи плаща данъци и осигуровки.

Първият вариант е да извършвате дейността през фирмата на някой приятел или да потърсите счетоводна кантора, която да ви уреди издаването на документ срещу определена комисионна. Ако периодично ви се налага да издавате фактури препоръчваме да си регистрирате фирма.

Каква е идеята на законодателството?

Законите са направени така, че всеки който работи и получава доходи, да плаща данъци и/или осигуровки. Има 2 класически начина да получавате доходи:

  • Като физическо лице – идеята е, че вие работите между другото сегашната си дейност. Вие нямате фирма, а само плащате данъци и осигуровки, които обаче са високи;
  • Имате фирма – идеята е, че по-големи и регулярни приходи, които не са „между другото“ е редно да се правят чрез фирма.

Какви са вариантите, ако извършвате дейността от ваше име?

  • Да се регистрирате като свободна професия (физическо лице) – този вариант е удобен, когато печелите малки суми. Не е задължително да наемате счетоводител, ако имате време и желание да се занимавате с административна работа, но е хубаво да се консултирате какви са Ви задълженията, как и кога се попълват декларациите и т.н. Когато започвате дейност, която е по-различна от предишната (например през друг сайт, за друга страна и т.н.) е добре да направите нова консултация, защото може да има някаква особеност, която променя нещата. Типичен пример е, ако започнете да получавате доходи от Google AdSense – тогава се налага да направите регистрация по чл. 97а от Закона за ДДС. Регистрацията се извършва в Регистър Булстат. Тогава получавате Булстат, който е същия като Вашето ЕГН и можете да работите като физическо лице. Неудобството на този начин е, че закриването (прекратяването) е бавна и тегава процедура.
  • Да регистрирате фирма – най-добре ЕООД или ООД, ако извършвате дейността съвместно с някой друг. Този вариант е по-изгоден, когато имате по-големи продажби, защото плащате по-малко осигуровки. Когато имате фирма трябва да имате и счетоводител, но дори и така излиза по-евтино, отколкото ако извършвате дейността като свободна професия. Регистрацията на фирма става бързо и лесно, а ако в бъдеще решите, че не ви трябва, може да я продадете на друг човек.

Какви разходи ще имам в двата случая?

За да се направи точна преценка е необходимо да се обърнете към счетоводител. Причината е, че вашите разходи зависят от много фактори, например дали работите на трудов довогор, ако работите, върху каква сума ви се плащат осигуровки, дали имате и доходи и от други източници, дали имате медицински особености, удостоверени с решение от ТЕЛК, дали сте пенсионер, дали сте по майчинство и т. н.

Разходите за данъци и осигуровки са ПРИБЛИЗИТЕЛНО следните:

  • Физическо лице с доходи до 3500 лв. месечно, което няма решение от ТЕЛК и не е пенсионер – приблизително 27 % от приходите*;
  • Фирма, която не дължи ДДС към държавата – не повече от 14,5 % от чистатата печалба**.

* Данъците и осигуровките на физическите лица са върху цялата получена сума минус 25 % от нея.

** Важно е да знаете, че данъците на фирмата са само върху чистата печалба! Всяка фирма отчита разходи, например за наем, покупка на компютър, телефон, интернет, счетоводител, обучения и т. н. Всички те намаляват данъка и реално е доста по-малък от тези 14,5 %.

Още полезна информация:

Какво трябва да знам ако се занимавам с IT услуги: https://goldenvision.bg/category/it-uslugi/www.goldenvision.bg/it

Какво трябва да знам ако се занимавам с дропшипинг: https://goldenvision.bg/dropshiping-kurs-ot-0-do-uspeh-v-onlajn-prodazhbite

Какви са особеностите при работа с UpWork: www.goldenvision.bg/upwork

Каква е тази регистрация по ДДС, при която мога да извършвам или получавам услуги от ЕС (например Google AdWords, Facebook реклама, хостинг или домейн, платен към държава от ЕС): www.goldenvision.bg/97a

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.