PayPal справки, част 2

PayPal справки, част 2 – месечни извлечения

Извеждането на подробна справка за активностите от PayPal е задължително условие за да може да се прави счетоводство на фирма, която го използва за платежно средство, но съвсем не е единственото необходимо.

Извлеченията от “PayPal” често си променят форматът, основанията и имат непоследователни елементи, за това, на помощ идват месечните извлечения.

Започваме от “Activity“, горе в менюто.

Вдясно намираме “Statements” и след това щракваме на “Activity export” в излязлото отдолу меню.

Вляво, в малката табличка “History” изираме “Basic search“.

Показва се справка за всички транзакции. В дясно намираме падащо меню “More” (отбелязано с червено) и от него избираме “Monthly Account Statements” (отбелязано с лилаво) т.е. точно месечни счетоводни отчети.

По подразбиране излиза “Monthly sales report“. Трябва да изберете месеца, за който вадите извлечение (отбелязано в червено) и да щракнете на бутона “View Report“, отбелязан в лилаво.

Извеждането на отчета може да отнеме известно време и когато е готов трябва да се разпечата, най-добре с PDF-принтер, защото в ХХІ век не е уместно да разпечатваме огромни купове хартия, когато всичко може да се обработва направо на компютър.

Това, обаче, не е единствената справка, която ни трябва. Трябва да се извади и “Monthly financial summary“. За да направите това, в дясната част на екрана, от падащото меню “-Choose another report-” (в червено) трябва да изберете необходимата Ви справка и да натиснете бутона “Go” (в лилаво). След това отново трябва да изберете месеца и да натиснете “View report“, както е на горната картинка.

Това са по-важните отчети от Pay Pal. Би следвало те да са достатъчни за водене на пълноценно счетоводство.