Често задавани счетоводни въпроси

1. Необходимо ли ми е професионално счетоводство?

Всяка фирма има нужда от счетоводство, дори и малките новостартиращи фирми. Отношенията с НАП, НОИ и други държавни институции са неизменна част от бизнеса в България, затова е важно да имате професионален счетоводител на Ваша страна. Ние предлагаме евтини и професионални услуги, точно за малки фирми. Опитът показва, че предприемачите, които се опитват да се занимават с тези странични дейности не успяват да се отдадат на основната си дейност. В желанието си да извършват сами всички съпътстващи дейности, те губят много време и не им остава възможност да използват потенциала си за основната дейност – областта, в която са специалисти. От друга страна, според Закона за счетоводството, годишните финансови отчети трябва да бъдат подписани от счетоводител с нужния ценз или от специализирана счетоводна къща.

2. На каква сума трябва да се осигурявам като управител в моята фирма?

В повечето случаи за вас ще е най-подходящо за заплащате осигуровки като самоосигуряващо се лице. В този случай се начисляват осигуровки на база 420 лв., т. е. чистата стойност на осигуровките е около 110 лв. месечно (с включените банкови такси за плащането им). За самоосигуряващите се лица се издава осигурителна книжка, ако разбира се вече не е издадена такава, в която счетоводителят записва информация за внесените осигуровки.

В по-редки случаи е по-изгодно или е задължително управителят да бъде назначен по договор за управление и контрол (ДУК). В зависимост от типа на вашата дейност се начисляват осигуровки за доход между 393 и 1376 лв., т. е. чистата стойност на осигуровките би била между 160 и 560 лв. месечно, с включени банкови такси за превеждането им. Осигуряването при ДУК е подобно на осигуряването при трудовия договор, въпреки че по същество двата вида договори се различават.

3. Задължително ли е собственикът на фирмата да бъде и управител?

Не е задължително. Управител на фирмата може да бъде всяко дееспособно лице, върху което не е наложена специална забрана за това. Ако управител е собственика на фирмата (ако е ЕООД) или съсобственик във фирмата (ако е ООД), той има право да бъде самоосигуряващо се лице, както бе описано във въпрос 2. Ако е лице, което не е собственик или съсобственик, то упражнява управленските си функции с договор за управление и контрол.

4. Трябва ли да закупя касов апарат, след регистрация на фирма?

Зависи. Ако плащанията от вашите клиенти са само по банков път, касовия апарат не е необходим. Ако клиентите ви плащат в брой е необходим касов апарат. В случай, че продавате стоки с наложен платеж препоръчваме да се консултирате със счетоводител, тъй като според спецификите на плащането на наложения платеж може да е или да не е задължително закупуването на касов апарат. Ако обаче закупите касов апарат е необходимо в 7 дневен срок той да се регистрира в НАП, дори ако не сте пускали касови бележки от него. Всъщност, редно е преди да се регистрира в НАП да не се пускат касови бележки от апарата.

5. В кои случаи е по-добре мой служител да бъде на граждански договор?

Когато служителят е външно лице, което извършва еднократна услуга на фирмата или, в краен случай, извършва въпросната услуга, но с различни параметри, през няколко месеца. Не е желателно за еднотипни дейности да се подготвят нови и нови граждански договори с едни и същи лица.

Всъщност, не е коректно лицето, работещо на граждански договор, да се разглежда като служител на предприятието, а по-скоро като доставчик на услуга.

6. Какви са първите стъпки, които предприема счетоводната къща, която обслужва на фирмата?

Според спецификата на вашата дейност, стъпките са различни. Във всички случаи първо се подава декларация за самоосигуряващо се лице или се сключва договор за управление и контрол, в зависимост от начина по който са назначени управителят и служителите, се подават различни справки – уведомления по чл. 62 от КТ, декларация Образец 1 и 6, начисляват се осигуровки, които впоследствие трябва да се платят, изготвя се счетоводна политика на фирмата и допълнителни действия, ако дейността го изисква. Например, може да се изисква издаване на лиценз за дейността, регистрация на търговски обект, разрешение от или уведомяване на бюрото по труда при назначаване на някои специфични групи чуждестранни граждани, може да е необходимо да се сключи договор за трудова медицина, изготвянето на книги за инструктаж, дневник за издаване на трудови книжки, книга на болничните листове и да се подава Декларация по чл. 15 от ЗБУТ. Обикновено се налага закупуването на кочани (или издаването в компютърен вариант) фактури, сторно касови бележки, касови книги, приходни касови ордери, разходни касови ордери, заповеди за командировка, пътни листи или пътна книжка и много други документи. Всички допълнителни действия и документи зависят от спецификата на вашата фирма.

7. Какъв е редът за командироване в чужбина?

Подробна статия по този въпрос можете да прочетете на сайта www.economy.bg

8. Как се плаща данъкът върху лихвите от парите в банковите сметки?

Според нас въвеждането на данък върху лихвите от влогове в банки е най-тъпото нещо, което може да се направи от държавата. Причината е, че в повечето случаи данъкът е само няколко лева годишно или даже стотинки и това едва ли ще напълни държавния бюджет, но отваря допълнителна работа на банките.

Не е нужно да подавате никакви декларации или справки. Банките ви удържат данъка и подават нужните справки.

Ние сме счетоводна къща. За данъчни и счетоводни въпроси звънкайте на Христо Петров – 0888551917 (всеки работен ден от 14 до 18 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.