Emag

Ще има ли „черен петък“ тази година и колко ще спечели бюджетът от него?

Ще участва ли един от най-големите онлайн търговци в кампанията през 2017 г.след наложените глоби от КЗК?

Тази година онлайн магазинът eMag.bg няма да посочи предварително какви стоки и какви размери на намаленията предвижда за 24 ноември 2017 г., така нареченият „черен петък“. Това е продиктувано от наложената глоба от Комисията за защита на конкуренцията в размер на 4.7 млн. лв., заради нелоялна конкуренция. Размерът на санкцията е толкова голям, тъй като тя е в зависимост от оборота на фирмата за предходната година.

Според комисията има подвеждане на потребителите, поради това, че първо са обявени нереално високи цени, след което драстични намаления – до 70%. Като похвати са използвани различни послания „Ловци на намаления“, „Революция на цените“ и др. подобни.

Откакто онлайн магазинът развива дейност в България, продажбите му в страната са достигнали над 250 млн. лв. Като същевременно в хазната не влиза и стотинка данък печалба.

Реалният собственик на сайта е румънското дружество „Данте интернешънъл“. Фирмата оформя сделките по продажбата на стоки като дистанционни продажби, които не се облагат с корпоративен данък в България.

За разлика от корпоративния данък, обаче по друг начин стои въпросът с облагането по ЗДДС.  Дружеството „Данте интернешънъл“ има регистрация в страната, както и български ДДС номер. В издадените към потребителите фактури се начислява 20% ДДС, което е дължимо и би следвало да е внесено в България.

Румънската фирма е единствения търговец у нас, който е патентовал наименованието „черен петък“. Известно е, че това словосъчетание води началото си от САЩ. Според различни източници, интересното в случая е, че патентното ни ведомство е било нетипично щедро към тази чуждестранна компания, за сметка на няколко български компании, които твърдят, че такъв патент им е бил отказан от ведомството.

През 2017 г. от eMag само уведомяват своите потребители, че продуктите в промоция и техните цени ще станат известни на 24-ти ноември рано сутринта, когато ще стартира и кампанията, без да упоменават конкретни продукти и цени. Според данни на онлайн магазина потребителите планират да похарчат между 100 лв. и 700 лв., за да направят покупки в петък.

Едно е сигурно, че както и през предходните години, и тази година разпродажбите тип „черен петък“ ще предизвикат небивал интерес от страна на потребителите. Сумите, които се изразходват за пазаруване при тези промоции са изчислени на около 70 млн. лева на ден.

На практика обаче, тъй като всички приходи, реализирани еMag се декларират и облагат в Румъния, в нашата страна няма да стане известно, колко ще е тазгодишната печалба на онлайн магазинът.

За да бъде изрядна пред българското законодателство, румънската компания вероятно извършва дейността си в страната чрез регистрирани дъщерни дружества, едно от които агенцията за маркетингови проучвания „Емаг Интернешънъл“. Дружеството е обявило положителен финансов резултат за 2016 г., макар и в сравнително скромен размер.

Собственост на румънците от „Данте интернешънъл“ е и българското дружество „Фешън дейс шопинг“, през което вероятно се осъществяват продажбите от онлайн магазинът за дрехи Fashion DaysТази година прогнозите са продажбите в България да се повишат с 90 на сто спрямо миналата година, като с толкова ще е увеличението на броят на новите клиенти. По данни на компанията, приходите на Fashion Days в България са се увеличили с около 60 на сто и са достигнали размери над 19 млн. лева за първите осем месеца на 2017 г. Можем обаче само да се надяваме, че тези приходи ще бъдат отчетени през българското им дружество „Фешън дейс шопинг“ и парите от данъчното им облагане ще влязат в хазната.

Наложените глоби за нелоялни търговски практики към собственика на еMag по данни на новинарски сайтове, са вече три, като едната вече е платена, а останалите две са в процес на обжалване.

Към момента не са станали известни данни за наложени глоби на компанията от НАП, както и за стартирани проверки и ревизии на дъщерните й дружества. Възможно е, независимо от т.нар. „нелоялна конкуренция“ провеждана от фирмата, същата да е напълно изряден данъкоплатец в България.

Освен това, не трябва да се забравя, че eMag.bg дават платформа за продажбите на много български търговци. Най-вероятно, голяма част от критиката към румънската фирма и обвиненията за нелоялна конкуренция са предизвикани от факта, че тя копира бизнес-модела на Amazon и го приложи на Балканския полуостров, нещо, което българите не успяха. В България имаме само Olx.bg, който се опитва да върви по стъпките на eBay.

В бъдеще Европейската комисия планира да промени начина на облагане, особено на компаниите, базирани на Интернет. Има предложение от Франция например, облагането да е в зависимост от обема на продажбите във всяка отделна страна. От комисията пък лансират идея за консолидирана данъчна основа за облагане с корпоративни данъци, чрез която да се обединят базите за облагане от всички страни в рамките на ЕС. Проектът обаче предстои да бъде разглеждан от държавите членки.

Относно международни компании, опериращи в ЕС с обем на продажбите над 750 млн. евро, се предлага да бъдат присъединени към данъчната система на страна-членка, в която ще плащат данъци. Крайната идея е обаче събраните пари да бъдат разпределяни между всички страни, на територията на които извършва дейност тази компания, като принципа на разпределяне „активност на компанията“, остава неясен. По всяка вероятност това ще става на базата на определени признаци, някои от които са: брой служители в съответната държава, дълготрайни активи, размер продажби.

Ако се постигне тази консолидация, тя би поставила България в твърде неизгодна позиция, тъй като вероятно ще предизвика намаляване на интереса на външни инвеститори, привлечени от ниската ставка на корпоративния данък от 10 на сто.

От друга страна в случаи, като онлайн магазините eMag и Fashion Days, ако процедурите по разпределяне на събраните от корпоративни данъци между страните са достатъчно ясни и прозрачни, има шанс част от приходите на компанията да постъпват и в нашия бюджет.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.