Европейската комисия критикува България за вредна държавна намеса в свободните професии. 

Европейската комисия критикува България за вредна държавна намеса в свободните професии. Това е изводът от публикувания в края на м. септември доклад. Според този доклад, цените на които работят адвокати, нотариуси, одитори и други представители на свободните професии, са твърде завишени и прекалено регулирани. Европейската комисия е на мнение, че това пречи на здравословната конкуренция – всеки да може да предлага такива цени, каквито смята за подходящо, а негово величество пазарът да определя кой консултант или коя фирма да има повече клиенти и да се развива успешно. Нашето мнение съвпада с това на Европейската комисия, че поставянето на прекомерно високи цени и почти задължителното членство в браншовите камари, вреди на потребителите.