Кои са най-важните неща, които трябва да знам? Step2

Кои са най-важните неща, които трябва да знам? Step2

  • Фирмата и вие сте две съвсем отделни неща. Фирмата има отделно имущество, банкова сметка, евентуално кола и т. н.;
  • Поради горната причина, не трябва да се прехвърлят пари от фирмена към лична банкова сметка или обратно – както към ваша сметка, така и към сметки на други лица;
  • Ако се налага да прехвърляте пари, моля първо да ги изтеглите и после да ги внесете по желаната сметка, т. е. да не става директно прехвърляне;
  • Моля плащайте фирмени разходи през фирмена сметка, а лични разходи – от лична сметка;
  • Не бързайте да купувате касов апарат, да се регистрирате по ДДС или да стартирате дейността на фирмата, преди да сте избрали счетоводител. За някои от тези неща има кратки срокове за уведомяване на НАП, а други може да се окажат ненужни за вас;
  • Преди да стартирате дейността (т. е. да получавате пари от клиенти по фирмената сметка), моля уведомете вашия счетоводител;
  • Преди да получавате или изпращате пари към чужбина (например Google, Facebook, PayPal, UpWork), моля уведомете вашия счетоводител;
  • Ако сключвате договори за наем на офис, лизинг, кредит и други подобни – дайте копие на вашия счетоводител;
  • За да се отчитат разходите, моля искайте фактура за всяко плащане от фирмата. Повтаряме – Фактура, а не квитанция, проформа или друг неофициален документ. Хубаво е да знаете дали вашата фирма е по ДДС и да си напишете фирмените данни на листче;
  • Колкото повече фактури за разходи имате, толкова по-малък данък ще платите.

Желателно е след 1-2 дни да погледнете отново горните препоръки.

За да не се претоварвате с информация, препоръчваме когато свикнете с описаните неща на тази страница, да продължите към следващата.