Какво да направя след като създам фирмата си – стъпка 1 от 3

Какво да направя след регистрацията на фирма? Step1

1. Нека да запазите следните документи, във връзка с регистрацията на вашата фирма – банкови документи, Дружествен договор (за ООД) / Учредителен акт (за ЕООД) и Учредителен протокол (или Протокол решение).

2. Поръчайте изработка на фирмен печат.
На него задължително трябва да е написано името на фирмата на български, може да има и копие на друг език. Ако очаквате, че ще имате работа с митници, например при внос и износ на стоки, то трябва на печата да напишете и цифрите на булстата си – тогава можете да подпечатвате всякакви митнически документи. Препоръчваме отпечатъка да е кръгъл или правоъгълен.
Мастилото на отпечатъка е най-добре да бъде синьо или лилаво. Не трябва да е зелено или червено, защото такива мастила се намират трудно и се използват от някои държавни институции. Не е удачно да е черно, защото при копиране на подпечатан документ, трябва да става ясно кое е оригинал и кое е копие. Допустимо е да напишете и населеното място, в което е регистрирана фирмата, защото ако откриете клон в друго населено място, лесно ще разберете кой документ в кой град е подпечатан.

3. Моля закрийте набирателната сметка (ако вашата фирма е ООД или ЕООД).
Тази сметка е временна и не може да се използва за целите на фирмата. По тази причина се закрива и изтегляте сумата, която сте внесли в нея. Ако набирателната сметка няма месечна такса, можете да я закриете чак когато Ви се наложи да използвате банковата си сметка за получаване или превеждане на пари.

При посещението в банката ще Ви трябват копие от решението за регистрация и печат на вашата фирма.
Не е необходимо да подавате каквито и да е документи към Булстат регистъра, НАП, НОИ или други държавни институции до момента, в който вашата фирма започне реална дейност. Когато наближи този момент, но преди да сте издали фактури към ваши клиенти – моля, обърнете се към счетоводител. В началото на следващата година е необходимо да се подаде данъчна декларация, справка към НСИ и да се публикуват счетоводни отчети в Търговския регистър.