НАП представи новата декларация за облагане доходите на физическите лица през изминалата година.

НАП представи новата декларация за облагане доходите на физическите лица през изминалата година. Декларацията е налична на интернет страницата www.nap.bg. При попълването на декларацията на компютър, автоматично се изчислява дължимия данък. От една страна това е удобство за лицата, а от друга страна намалява грешките при попълването на данните. Както и досега в електронния вариант след попълването се генерира баркод, в който са записани всички попълнени цифри. Служителите в НАП чрез четец вземат цялата попълнена информация от декларацията. Повече информация може да получите тук.