От днес се намаляват таксите, събирани от Търговския регистър.

От днес се намаляват таксите, събирани от Търговския регистър. За регистрация на ЕООД и ООД таксата се намалява на 110 лв., за ЕТ е 30 лв. При подаване на документи по електронен път таксите са половината от посочените стойности.