От НАП съобщават, че могат да бъдат запорирани сметките на фирмите, които до седмица от получаването на писмото от приходната агенция, не си платят декларирания корпоративен данък за 2014 г.

От НАП съобщават, че могат да бъдат запорирани сметките на фирмите, които до седмица от получаването на писмото от приходната агенция, не си платят декларирания корпоративен данък за 2014 г. Фирмите могат да направят справка за задълженията си по електронен път с електронен подпис или с ПИК. НАП ще се свързва с длъжниците по телефона за да им разясни задълженията и произтичащите от неизпълнението им последствия, като е възможно разсрочено плащане при финансови затруднения, ако се предостави обезпечение и погасителен план.