Приветстваме новата ни колежка Галя Проданова!

Приветстваме новата ни колежка Галя Проданова! В ролята си на офис организатор, тя ще спомогне за по-тясното специализиране на всеки от колегите ни само в определени области. По този начин очакваме да се увеличи ефективността на процесите във фирмата.