Промени при болничните листи от 1 юли 2011 г.

1. Промени при представянето на болничните листи

Променен е образецът на болничните листи. Той се състои от две части. На лицето е медицинската част, а на гърба – причините за временната неработоспособност. Новият образец е направен така, че в бъдеще медицинската част да може да се подава по електронен път от докторите. Идеята, която е заложена е в бъдеще обработката на болничните да става по електронен път. Това няма да стане автоматично от 1 юли, но е предвидено да стане в обозримо бъдеще.

Старите образци на болничните листи остават валидни до 31 декември 2011 година.

Засега няма промени в начина на издаване на болничния лист.

Крайната цел е да се улесни процеса на предаването на болничните листи, защото досега това ставаше по доста тромав начин. За един болничен се ангажираха поне 3 души, които носят болничния до различни места. Болният трябваше да представи болничния при своя работодател. Тъй като 95 % от стопанските субекти в България попадат в графата „дребен бизнес“, то работодателите на тези служители предоставят болничните листи на техните счетоводни кантори. Това трябваше да става в много кратки срокове, за да може счетоводителите да обработят болничните и да ги подадат в законоустановения тридневен срок в НОИ. По тази причина около типичните дати за представяне на болничните в НОИ се получаваха големи опашки. Счетоводителите имаха страхотната възможност да се разхождат няколко пъти до НОИ, защото законодателната рамка на тези болнични е меко казано недодялана. В нашият опит 40 % от болничните ни се връщат от НОИ по най-различни причини – все намират нещо, което трябвало да се попълни по друг начин. В зависимост от това на кой служител в НОИ подадем болничните получаваме най-различни изисквания за попълването на проклетите болнични. И тъй като корекциите може да се правят само от медицинските лица, които са го издали, се налага да предадем болничните отново на нашите клиенти. А работодателите го дават на болните. Те от своя страна отново трябва да ходят в работно време до доктора за да се коригират няколко думи или дати. След това болничния отново пристига в счетоводната къща, а тя подготвя ново придружително писмо и отново губи време на един от счетоводителите да носи болничния в НОИ.