Срок за създаване на фирма

В момента срокът за регистриране на фирма е около 1-2 работни дни. Теоретично би трябвало да става за 1 ден, но ако има указания или лек пропуск, може да отнеме до 3 дни.

Защо срокът е такъв?

От скоро влязоха в сила промени в закона, поради което разглеждането на документите се ускори. Затова в повечето случаи регистрацията става за 2 дни, но все пак моля да имате предвид, че не винаги се спазва този срок от държавните служители.

Може ли да се ускори процесът по регистрация?

Не. Никой и по никакъв начин не може да ускори регистрацията на фирма. Ако някои „консултанти“ ви предлагат такава опция, по-добре бягайте далеч от тях. Ние стоим пред вас с нашето име, авторитет и 8-годишна история. Няма да ви обещаем нещо, което не можем да изпълним.

Преди години в Агенцията по вписванията работеше една служителка, която имаше славата, че може да ускори регистрацията на фирми. Имаше много митове и легенди за прословутата Роксана, която ускоряваше всякакви процедури при подходящ финансово-материален стимул.

Днес ситуацията е различна. Всяко подадено заявление има входящ номер, който се състои от 14 цифри. Първите осем цифри са датата, на която е подадено заявлението. Всички документи се разглеждат в стриктна последователност, по реда на тяхното подаване и никой не може да промени това. Източници, близки до Търговският регистър ни информираха, че преди години дори за фирма, близка до министър-председателя г-н Бойко Борисов, не е могло да се направи съществено ускорение на нейната регистрация. Единственото, което е направено, е всички служители на Търговския регистър да работят и през почивните дни (събота и неделя), за да обработят по-бързо заявленията, които са подадени преди това.

Ние и наши партньори, правихме експерименти, за да проверим дали ще намерим вариант за по-бързо разглеждане на документите. Подавахме документи в клонове на Търговския регистър в страната – в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Стара Загора. Подавахме заявления както на хартиен носител, така и по електронен път. Какви са резултатите – независимо къде и по какъв начин се подават документите, срокът за тяхното разглеждане е един и същ.

Защита на собствениците на фирми от незаконни действия.

Много полезна нова опция е възможността Търговския регистър да изпраща sms-и на собствениците на фирми при промени в обстоятествата на техните дружества. Най-често промените са следните – смяна на съдружници, управители и адрес на фирмата. Целта е да намалят злоупотребите от лица, които се представят за собственици или управители на фирми. Един собственик може да активира услугата за няколко негови фирми. Най-лесния вариант за активирането на тази услуга е собственикът на фирмата да отиде в Търговския регистър и да я заяви. Това може да се направи и с електронен подпис или с нотариално заверено пълномощно. Пакетът от sms-и вече е безплатен и важи за 2 години, след което може да бъде подновен.

Кратък коментар на нашият оперативен мениджър – Христо Петров.

В нарушение на закона, въпреки, че 70 % от приходите на Търговският регистър трябва да остават за ползване от него, в момента едва около 55 % от приходите остават за покриване на разходите на Агенцията по вписванията. На пръв поглед може да ви се стори, че орязването не е голямо, но всъщност е значително. Специалистите от Министерството на финансите доказват, че негово величество Законът, може нагло и показно да се нарушава от висш управленски орган в България. Според законодатеството, ако събираните от Търговският регистър такси превишават разходите му, то следва таксите да бъдат намалени до нивото на разходите. Въпреки, че приходите от събираните такси са повече от разходите на Агенцията, държавата реши да прекрати отношенията с фирма, която се занимаваше със сканиране на документи и да съкрати бонусите на служителите. Освен, че служителите са по-малко, вече не са и особено мотивирани да работят усърдно.

В допълнение на горното, качеството на работа през периода 2012-2013 г. намаля. За да не се стигне до пълен колапс се налага намалелия брой служители да работи на абсолютния максимум на своите възможности. Това бе съпроводено с увеличаване на техническите грешки, като например сгрешени адреси, ЕГН-та, изписване на фирменото наименование на кирилица и особено на латиница. Радваме се, че от началото на 2014 г. проблемите с Търговския регистър намаляха и се възстанови доброто качество на работа.

Как се регистрира фирма във Великобритания? Моите лични впечатления.

Поради разширяване на нашите дейности подготвяме откриването на офис във Велокобритания, който да обслужва британските граждани, развиващи бизнес в България. За тази цел посетих Лондон – запознах се с консултанти и счетоводители, разгледах офиси и условията за развиване на дейност там. Всичко е невероятно просто и лесно! За 1 час придвижихме документите за регистрация на едноличен търговец. Документите са толкова лесни и разбираеми, че ако не бързах да върша други задачи, можех да попълня самостоятелно. При средна заплата от 1500 лири (3400 лв.) в Лондон, регистрацията на фирма ми струваше само 70 лири (160 лв.), т. е. цената е близка до тази в родната ни страна със средна заплата от 700 лв. Не е нужно да се носят каквито и да е документи до техния аналог на НАП (HM Revenue & Customs). Всяка фирма автоматично се регистрира по ДДС и си приспадате ДДС-то на всички разходи. Задължителните месечни осигуровки, когато все още не се извършва мащабна дейност са само 15 лири (35 лв.), които се заплащат на всеки 3 месеца. За сравнение, аналогичната ситуация в България е 108 лв., дори ако имате приход от няколко лева месечно.

Ние сме счетоводна къща с многогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right