Срокът за пререгистрация на фирмите беше удължен.

Срокът за пререгистрация на фирмите беше удължен. Тъй като Търговския регистър няма достатъчен капацитет да приеме и обработи толкова много заявления в оставащите дни до края на 2010 г., срокът отново бе удължен, с което България рискува да отнесе глоби от Европейският съюз. Въпреки това приканваме предприемачите, които не са пререгистрирали своите фирми да го направят. Освен чисто формалните изисквания за това, постепенно се изгражда негативна нагласа към бизнесмените, които не са пререгистрирали своите фирми. Целта е от една страна да намалее броя на неактивните фирми, а от друга – да има публично достъпна информация за всички стопански субекти, което би намалило злоупотребите от всякакъв вид.