Наредба Н-18

Тук ще описваме какво старо и какво ново се появява в Наредба Н-18, известна като Наредба за касовите апарати.

Наредба Н-18, известна като Наредба за касовите апарати

Най-новите предложения, които ще влязат в сила с поредната промяна на Наредбата, получихме от г-н Иван Аржентински.

По покана на БСК, на 19-ти юни той е бил на среща при МФ, на която се обсъждаше напредъка на работните групи по Н-18.
  1. Вече е на практика решено и потвърдено: Премахват се всички хартиени справки като Z-отчети, касови книги и т.н. Това ще влезне скоро, в следващата промяна на Н-18. Едва ли ще има някой, който да възрази срещу премахването на тази архаична практика.
  2. Съобразно т.1, вече няма проблем производителите на ФУ да започнат да произвеждат ФУ за електронни ФБ за електронни магазини. Тези ФУ се предполага, че ще са по-евтини и изискващи по-малка поддръжка, тъй като НЯМА да имат въобще печатащо устройство. Отделно от това, подобни у-ва има възможността да се ползват при доста интересни сценарии (както ще опиша в следващите постове).
  3. Отворена беше темата за ERP системите. Стана пределно ясно на всички страни, че там (тук?) проблеми има много. Н-18 е много труда за прилагане при по-сложни бизнеси. Тепърва ще се дискутира по въпроса, но поне това вече не е странична тема. Вероятно ще има 4-та работна група в НАП, която ще се занимава по темата с ERP.
  4. Това е несигурно: От НАП имаше общо заявление, че те се интересуват от достъп само до данните, свързани с продажбите. Тук може и да не съм разбрал контекста и да се е отнасяло само за нещо конкретно. Но все пак беше заявено. Което дава надежда за бъдещи ограничавания на достъпа на НАП до потребителските БД.

На 19.06.2019 се обсъди с НАП – Хибридна вариация на вариант „Виртуално фискално устройство“, който и аз считам за най-добрият, изглежда беше възприет от участниците.

За незапознатите – това е вариант, при който търговците не разполагат с Физическо ФУ, а изпращат данни през Интернет към Виртуално ФУ, което се управлява от частен оператор.

Търговец ––> ВФУ ––> НАП

Предимствата на този вариант са, че ВФУ ще е децентрализирана система, чиято работоспособност няма да зависи от работоспособността на сървърите на НАП. Ако някой не е разбрал – ще има *много* ВФУ-та, предлагани от различни фирми.

Защо вариацията е хибридна? Защото не е това, което си представях – просто един Интернет софтуер. Ще бъде нещо като фискален сървър, в който ще стоят стотици физически ФУ (или по-скоро само техните КЛЕНове), който ще приема ФБ, изпратени през Интернет. Нещо като „исторически компромис“ 😂

Обаче в крайна сметка, точната реализация не е важна. Това, което е важно е, че всеки търговец ще има избор дали да ползва Физическо ФУ или да наеме ВФУ, достъпно през Интернет адрес.

И да, това означава, че софтуерните фирми няма да можем да направим ВФУ за нашите клиенти  Ще се правят от досегашните производители на ФУ.

Обаче въпреки това, новината е страхотна! В България, в най-близко бъдеще, има шанс да:
– Продаваме в брой снабдени само с GSM! Сценария го наричаме „Водопроводчик с GSM“ 
– Уеб магазините ще могат да „фискализират“ оборот само с повикване на един Интернет сървър.
– (Евентуално) ще можем да печатаме касовите бележки направо върху фактурата, отпечатана на обикновен принтер.
– В един магазин с 20 каси, ще може да има само 1 (или даже 0) фискални сървъра, а по касите да се печата на обикновени принтери.
– Ще може 10 офиса да ползват един общ ВФУ.
– Ще могат да се разработят всевъможни автомати на самообслужване (примерно за паркинг), които да не печатат ФБ.
и т.н.

Възможностите са големи. И подобно нещо, изглежда ще е една от първите истински реализации на СФ въобще в ЕС. Поне в едно нещо ще сме напред. Било то и в отчитането към НАП 😂

Промяната в Наредба Н-18 от 02.07.2019 г.

Основните промени са за базовото програмно осигуряване на одобрен тип ФУ. Като за целта се въвежда и легална дефиниция на понятията „фърмуер“ и „диагностичен бон“. Разглеждат се и случаите на нарушена дистанционна връзка с НАП при работа с ЕСФП.

Променен е обаче член 39, ал. 1 и от днес дневните отчети ще се генерират автоматично от ФУ и ще се записват във фискалната памет. Тоест те вече няма да се разпечатват и лепят по разни книги. Месечните и годишни отчети остават за ЕСФП. От променения текст на чл. 41, ал. 1 и ал. 2, ФУ отпадат.
В член 42, ал. 1 се добавя нова точка 5, съгласно която в търговския обект се съхранява и регистъра за касовите бележки от кочан. А алинея 3, точка 3 се премахва текста, който задължава да се съхраняват книгите с за дневните финансови отчети.
ВНИМАНИЕ! Според нас книгите с дневните финансови отчети до 01.07.2019 година, не трябва да бъдат унищожавани, а да бъдат на разположение.

Въвежда и легална дефиниция на понятието „отдалечен достъп до ФУ“.

Наредбата в едно изречение. Това е нещо проектирано за трактор, произведено като трактор от трактористи, но НАП му сложили емблема на Ферари и казали, че това е спортен автомобил.

Ние сме счетоводна къща. Ако имате счетоводни въпроси или искате оферта за обслужване, звъннете на тел. 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.