Новости от началото на 2015 г.

Промени от 01.01.2015 г., които се отнасят за бизнеса

През 2015 г. законодателите са предвидили не малко промени, които засягат доходите на гражданите и задълженията им както и отчетността на фирмите.

Минималната работна заплата се увеличава два пъти – на 360 лв. от 01.01.2015 г.,  и на 380 лв от 1.07.2015 г. Увеличени са и минималните осигурителни прагове за 42 икономически дейности средно с 4%.

Премахнат е необлагаемият праг от 340 лв. от трудови правоотношения. За извънтрудовите правоотношения  лицата вече ще могат да избират дали работодателя да им удържа данъка в размер на 10 % и за последното тримесечие, както за предходните, или те сами да си го внасят през следващата година.

Максималният осигурителен доход се увеличава от 2400 лв на 2600 лв. Увеличава се и осигурителния доход за земеделците и тютюнопроизводителите с 60 лв. и през 2015 г. вече е 300 лв. на месец.

Запазват се процентите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии”, както и за останалите рискове, като осигурителните задължения отново ще се делят в съотношение 60 % за работодателя и 40 % за работника. Здравната вноска остава 8%. Праговете за самоосигуряващи се лица спрямо декларирания доход през предходната година също се запазват. Новото обаче е, че заявилите, че ще се осигуряват за фонд „Общо заболяване и майчинство”, ще изравняват вноските си на базата на общия си годишен доход.

По отношение на болничните режимът на изплащане се запазва – първите три работни дни се плащат от работодателя в рамер на 70 % от брутното възнаграждение, а от четвъртия ден плаща НОИ. Въвежда се обаче електронен болничен лист, с което ще се ускори процеса на обработка и изплащане на обезщетенията до 5 работни дни от постъпване на данните в НОИ. Планира се от 1 юли издадените от личните лекари електронни болнични автоматично да се изпращат до НОИ, с което да отпадне нуждата на счетоводителите да носят на хартия болничните в НОИ.

Има промяна в начина на изчисляване на обезщетението за майчинство през първата година – вече ще се изчислява върху дохода на майката за последните 24 месеца преди излизането й по майчинство, а не за последните 18 месеца както беше през 2014 г. Обезщетението, което ще получават майките през втората година на отглеждане на детето си се запазва на 340 лв.

Предвидени са данъчни преференции за семействата с до 3 деца. За едно дете единият родител ще може да си намали годишната данъчната основа с 200 лв., за две деца – с 400 лв., а за три – с 600 лв.

Значителни промени през 2015г. има по отношение на пенсионното осигуряване. Според новия модел работещите ще могат да избират дали да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или да прехвърлят парите си в НОИ. Предстоят обаче промени по спорни текстове и най-вече заради възможността изборът да се прави еднократно и без право на отказ.

През 2015 г. ще се плаща данък върху лихвите по всички банкови сметки в размер на 8 %, а не само по срочните депозити.

Облекчение е предвидено за хората, които извършват сделки с моторни превозни средства – вече не е необходимо да  уведомяват за промените местната данъчна администрация, тъй като всички данни ще бъдат предавани електронно от КАТ към тях. Конкретно за гр. София се предвижда от 1 март да се издават нови малки талони за МПС, в които да се съдържа по-голямата част от информацията, която сега присъства само в големия талон. Причината е, че в някои страни, като например Гърция, при проверка от пътните полицаи се изисква информация за превозното средство, която липсва в малките талони. Повечето български шофьори не знаят това изисване в южната ни съседка и са понякога отнасят глоби.

P. S. За съжаление, до този момент желанието на КАТ – София да издава нови талони, на практика не се случи. Не е ясно защо, но идеята очевидно ще остане за някой хубав ден в бъдещето.