Промени 2017 г.

Какво донесе 2017 г. за фирмите

Новата 2017 г. ще е доста интересна не само за фирмите, но и за цялата България. Отново парламентарни избори, отново промени в политиката на страната. Дано всичко да е за добро.

Що се отнася до бизнеса, обаче, има доста промени, които не са особено приятни:

1) Увеличени осигуровки на самоосигуряващите се:

Вече минималния осигурителен доход е 460 лв., колкото е и минималната работна заплата. Най-евтиния (и най-често срещания) начин на осигуряване на собствениците на малки фирми (ООД или ЕООД) вече струва:

Стойност на осигуровки на самоосигуряващи се за 2017 г.

Вид осигуряване

Стойност при 460 лв. осигурителен доход

Без право на болничен

123.28 лв. месечно

С право на болничен

139.38 лв. месечно

Пенсионер

  36.80 лв. месечно

Повишението е с около 15 лв. и е резултат, освен от повишения осигурителен доход, от увеличението на осигуровките за фонд „Пенсии“ с 1%.

Ако сте получили доходи като самоосигуряващи се лица през 2015 г. то минималния Ви осигурителен доход е по-висок, в зависимост от годишните Ви доходи:

– от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 500 лв.;

– от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 550 лв.;

– над 7500 лв. – 600 лв.

Въпреки всичко, самоосигуряването остава най-евтиния вариант за придобиване на стаж за пенсия – при трудов договор осигуровките са повече, заради допълнителните осигурителни рискове, които се покриват.

Когато плащате осигуровки като самоосигуряващи се управители на фирми, моля, уверете се, че сте написали Вашето име на „Задължено лице“ и правилното „ЕГН на задълженото лице„. БУЛСТАТ-а на дружеството няма място в платежното нареждане!

2) Увеличение на данъците и осигуровките при трудови договори

Въпреки че няма увеличение на минималните осигурителни прагове, реално фирмите ще плащат повече осигуровки за всеки работник заради повишената вноска за фонд „Пенсии“. Освен това, заедно с вдигането на минималната работна заплата на 460 лв., се повишават и дължимите данъци и осигуровки на работниците и служителите, които са получавали по-ниска от тази заплата. В реални цифри нещата изглеждат ето така:

Брутна заплата

Данъци и осигуровки – обща вноска в бюджета

Нетна заплата

460 лв.

183.84 лв.

358.78 лв.

1000 лв.

399.66 лв.

779.94 лв.

2600 лв.

1039.12 лв.

2027.84 лв.

За щастие максималния осигурителен доход се запазва на 2600 лв. Казваме „за щастие“, защото е доста по-рационално, ако имате желание да се подсигурите за пенсия да сключите застраховка „Живот“ със спестовен елемент, вместо да влагате огромни суми в българската пенсионна система, включително в несигурните фондове за ДЗПО. По този начин диверсифицирате риска.