Препоръки за сътрудниците на LR Health and Beauty Systems

Уважаеми сътрудници на LR Health and Beauty Systems, тази страница е специално за вас. Тук описаваме спецификите за фирмите на LR сътрудниците.

1. Какви са първите стъпки, които трябва да направя след регистрацията на фирмата?

 • Да направите печат на фирмата;
 • Да закриете набирателната сметка и направите разплащателна сметка на вашата фирма;
 • Да изпратите до LR мейл, че искате вашите бонуси да се изплащат вече чрез вашата фирма, като опишете вашето име, код на сътрудник, името на фирмата, банковата сметка на фирмата и да напишете, че фактурите ще се изпращат от Голдън вижън към LR от ваше име.

2. Кои са най-важните неща, които трябва да знам?

 • Фирмата и вие сте две съвсем отделни неща. Фирмата има отделно имущество, банкова сметка, евентуално кола и т. н.;
 • Поради горната причина, не трябва да се прехвърлят пари от фирмена към лична банкова сметка или обратно – както към ваша сметка, така и към сметки на други лица;
 • Ако се налага да прехвърляте пари, моля първо да ги изтеглите и после да ги внесете по желаната сметка, т. е. да не става директно прехвърляне;
 • Моля плащайте фирмени разходи през фирмена сметка, а лични разходи – от лична сметка;
 • Макар да изглежда странно, моля не вземайте фактури когато каните хора на срещи в заведения – кафе, сандвичи и т. н. От НАП се заяждат за тези неща;
 • Не бързайте да купувате касов апарат, да се регистрирате по ДДС или да стартирате дейността на фирмата, преди да сте избрали счетоводител. За някои от тези неща има кратки срокове за уведомяване на НАП, а други може да се окажат ненужни за вас;
 • ПРЕДИ да стартирате дейността (т. е. да получавате вашия бонус от ЛР по фирмената ви сметка), моля уведомете вашия счетоводител;
 • ПРЕДИ да получавате или изпращате пари към чужбина (например Google или Facebook), моля уведомете вашия счетоводител;
 • Ако сключвате договори за наем на офис, лизинг, кредит и други подобни – дайте копие на вашия счетоводител;
 • За да се отчитат разходите, моля искайте фактура за всяко плащане от фирмата. Повтаряме – Фактура, а не квитанция, проформа или друг неофициален документ. Хубаво е да знаете дали вашата фирма е по ДДС и да си напишете фирмените данни на листче;
 • Колкото повече фактури за разходи имате, толкова по-малък данък ще платите.

3. За какви разходи мога да вземам фактури?

 • Лични покупки от LR;
 • Обичайните разходи, свързани с дейността ви – наем на зали и техника за презентации, нощувки, обяви за привличане на нови сътрудници, канцеларски материали, отпечатване на визитки и листовки, интернет страници, хостинг, всякакъв вид реклама и др.;
 • Пътувания в страната и чужбина – моля свържете се с нас за да ви опишем детайлите;
 • Фактури за обучения;
 • Ако имате автомобил на фирмата – гориво, застраховка гражданска отговорност, каско, винетка, ремонти на колата;
 • Ако нямате кола на името на фирмата, но харчите големи суми за гориво, свържете се с нас да ви кажем какво да направите;
 • Покупка на лаптоп, мултимедия, флипчарт, телефон, таблет, интернет;
 • Ако имате договор за наем на офис, може да се искат фактури и за интернет, ток, вода, охрана и т. н.;
 • Фактури за облекло;
 • Когато се колебаете – обадете ни се или вземайте фактури за всякакви разходи. Когато ги донесете при нас, ако има нещо, за което не е трябвало да искате фактура, ние ще ви кажем.

Общото правило е следното – вземайте фактури за разходи, свързани с вашата дейност. Идеята е при проверка от НАП да се докаже, че тези разходи не са за лично ползване от собственика.

Ние сме счетоводна къща с богат опит. Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

За регистрация на фирма: 0887067100 – Ирина.