Възстановяване на ДДС без проверка

Възстановяване на ДДС от НАП без проверка

От днес, 01.09.2016 г., НАП въведоха нова система за бързо възстановяване на ДДС без проверка. Това е във връзка с промените в ДОПК, които позволяват ускоряване на процеса за възстановяване и на ДДС, освен възстановяването на данъци по ДДФЛ и местни данъци.

Положителното е, че за да се използва въпросната опция няма нужда от промяна на счетоводния софтуер. Банковата сметка, по която трябва да бъде възстановена сумата трябва да бъде въведена ръчно в справката-декларация.

Всичко това е много добра новина както за предприемачите, така и за счетоводителите.

Бизнесмените няма да плащат допълнителна такса за счетоводно обслужване, във връзка с проверката, нито ще се притесняват дали данъчните служители няма да намерят (или да си измислят) някоя грешка в документите. Твърде много фирми си създават големи неприятности при подобни проверки и то при положение, че са били напълно изрядни.

Счетоводителите и счетоводните кантори,от своя страна със сигурност биха предпочели да не получават въпросната такса, само и само да не се занимават с проверки за минимални суми.

Разбира се, не всички регистрирани фирми, обаче, ще могат да се възползват от въпросната система.

Изискванията за използването на тази процедура са дружествата да нямат дължими задължения към бюджета, да са считани от НАП за нискорискови и да няма данни за участие в схеми за измами с ДДС. Пълния списък с изискванията е служебна тайна на НАП.

Относно бързото възстановяване на данъци ще отбележим и един проблем, на който не се обръща внимание, а именно факта, че ако някой погрешка преведе сума към НАП, която се отнася за друго задължено лице, то процедурата по възстановяването на въпросните суми е доста дълга, тромава и неприятна процедура. Например, ако собственик на дружество, вместо да напише в платежното нареждане към бюджета своето ЕГН постави там БУЛСТАТ-а на дружеството (тази грешка се случва редовно, когато се превеждат пари от фирмената сметка), сумата отива за покриване на задължения на дружеството. Ако, обаче, то няма такива задължения следва процедура, от около две седмици, в които с усилена кореспонденция с НАП се обясняваме, че това дружество, всъщност, няма такива задължения, наети лица на трудов договор и т.н. факти, които от НАП виждат много добре в своята система. Цялата процедура е ужасно много излишен труд и разход на време и средства от страна на задължените лица и на НАП.

Естествено, от НАП имат полза това да бъде така, защото понякога грешката се открива късно, и при голяма сума, лихвите, които се натрупват по „неплатената“ сметка са значителни. Но в повечето случаи не е така и такива ситуации създават много неприятно усещане за работата на НАП.