Документи за откриване на фирма

Документи за откриване на фирма (регистриране на фирма)

В зависимост от видът на фирмата са необходими различни документи.

1. Регистрация на ЕООД – фирма с 1 собственик:

 • Учредителен акт;
 • Учредителен протокол;
 • Препоръчваме да има договор за управление – в зависимост от това дали искате да плащате малки осигуровки като стартирате фирмата или искате да плащате високи осигуровки (по ДУК), в този договор може да има фиксирана ваша заплата или да няма такава. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист ПРЕДИ регистрацията на фирмата;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • В някои случаи е необходима и Декларация по чл. 13, ал. 5;
 • Декларация по чл. 141 от ЗТР;
 • Декларация по чл. 142 от ЗТР;
 • Образец от подпис;
 • Документ за платена държавна такса (в зависимост от това дали документите се подават на място в Търговския регистър или онлайн с ваш електронен подпис, стойността е 110 или 55 лв.);
 • Документ за внесен в банка капитал за вашата фирма;
 • В някои случаи е необходимо да се попълни формуляр А4;
 • В някои случаи е необходимо пълномощно.

2. Регистрация на ООД – фирма с няколко собственика (съдружници):

 • Дружествен договор;
 • Учредителен протокол;
 • Препоръчваме да има договор за управление – в зависимост от това дали искате да плащате малки осигуровки като стартирате фирмата или искате да плащате високи осигуровки (по ДУК), в този договор може да има фиксирана заплата на управителя или да няма такава. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист ПРЕДИ регистрацията на фирмата;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • В някои случаи е необходима и Декларация по чл. 13, ал. 5;
 • Декларация по чл. 141 от ЗТР;
 • Декларация по чл. 142 от ЗТР;
 • Образец от подпис;
 • Документ за платена държавна такса (в зависимост от това дали документите се подават на място в Търговския регистър или онлайн с ваш електронен подпис, стойността е 110 или 55 лв.);
 • Документ за внесен в банка капитал за вашата фирма;
 • В някои случаи е необходимо да се попълни формуляр А4;
 • В някои случаи е необходимо пълномощно.

3. Регистрация на ЕТ – едно лице, което носи пълна отговорност:

 • Декларация по чл. 57 от ЗТР;
 • Декларация по чл. 57, ал. 4 от ЗТР;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • Образец от подпис;
 • Документ за платена държавна такса;
 • В някои случаи е нужно да се попълни формуляр А1;
 • В някои случаи е необходимо пълномощно;
 • В някои случаи е необходима Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР.

Горещо ви препоръчваме да не регистрирате ЕТ!

В редки случаи се регистрират еднолични търговци, акционерни дружества, командитни дружества, събирателни дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел, дружества по закона за задълженията и договорите.

Колко ще ви струва регистрацията?

Ако сами си напишете документите и ги подадете в Търговския регистър, общите ви разходи ще са около 160 лв. Рискувате да допуснете грешка и ще чакате на опашка като подавате документите. Документи, които сте взели безплатно от интернет, може да не са подходящи конкретно за вашия бизнес!

Ако ползвате нас разходите ще са около 179 лв.

Какво получавате само за 19 лв. разлика в цената:

 • безплатна конултация!
 • съвети от адвокати с 14 години опит и 1500 регистрирани фирми
 • не губите време да пишете документи
 • бързо и лесно ще имате фирма

Ние сме счетоводна къща с дългогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right