Такси за откриване на фирма

Банкови такси свързани с регистрацията на фирма

Всяка банка има различни такси свързани с откриването на набирателна сметка, която е необходима при регистрацията на ООД, ЕООД или АД. Обикновено тези такси са около 10 лв., но препоръчваме на всички, преди да открият сметката да проверят следните такси на банката:

  • такса за откриване на набирателна сметка;
  • такса за захранване на сметката – колкото и странно да звучи, има банки с такава такса;
  • такса за изтегляне на сумата при закриването на сметката;
  • такса за закриването на сметката, което се извършва след реалната регистрация на фирмата. Моля, обърнете внимание, че някои банки нямат такса за закриване на сметката само ако закривайки набирателната сметка откриете фирмена разплащателна сметка в същата банка.

В зависимост от конкретната банка общата стойност на тези такси варира. От края на 2009 г. не се изисква представянето на удостоверение за внесен капитал. Ако вносната бележка при внасянето на капитала в банката е попълнена правилно, тя е достатъчно доказателство, че капитала на фирмата е внесен в банката.

Очаквайте подробна информация за таксите на всички банки за откриването на набирателна сметка, която ще публикуваме тук.

На този етап можем да опишем няколко банки с ниски такси – Райфайзен банк, Булбанк, Прокредит банк, ОББ. Ако възнамерявате да откриете бъдещата си фирмена сметка вПърва инвестиционна банка, тогава е изгодно да ползвате ПИБ и за набирателната сметка.

Някои банки изискват повече документи от необходимото за откриване на набирателна сметка, тъй като разполагат с некомпетентни служители, които не знаят как да проверят дали името на бъдещата фирма наистина не е вече регистрирано от друго лице. Надяваме се да не попаднете на такива, но ако се случи не се притеснявайте да звъннете на колегите ни за съдействие.

След регистрацията на фирмата може да се открие разплащателна сметка.

Защо някои такси зависят от конкретната банка и нотариус, който изберете?

Всяка банка и нотариус имат различни такси за своите услуги. Общото правило при нотариусите е, че има минимални, но не и максимални цени за една и съща услуга. В повечето нотариални кантори за заверка на Образец от подпис стойността е 6 лв. за фирма с един управител. В редки случаи се налага една фирма да има няколко управителя. Ако желаете да е така и във вашата фирма, това би увеличило разходите с по 6 лв. за всеки допълнителен управител.

При сдруженията с нестопанска цел, акционерните дружества и др. не би могло да се посочат дори ориентировъчни стойности, защото те зависят в голяма степен от конкретните особености на бъдещото дружество.

Ние сме счетоводна къща с многогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right