ЕООД или ЕТ?

Каква фирма да регистрирам – ЕООД или ЕТ?

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е търговско дружество, при което собственикът на капитала носи материална отговорност до размера на капитала на дружеството. Минималният капитал е 2 лв., а дяловете не могат да бъдат по-малки от 1 лев.
Това, което отличава ЕООД от другите търговски дружества, е ограничената отговорност на собственика – според Търговския закон той отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала. От юридическа гледна точка това означава, че кредиторите не могат да посегнат на личното имущество на собственика, а само на собствеността на дружеството.

При ЕТ собственика  носи материална отговорност за осъществяваната дейност с цялото си имущество.
Втората съществена  разлика е, че дружеството борави с капитал, а едноличния търговец (ЕТ)  с лични средства.

Учредяването на ЕООД е юридическа функция, състояща се от съставяне на учредителен акт, набиране на капитал, назначаване на управител и вписване в Търговския регистър. До вписването на дружеството в Търговския регистър не бива да получавате фактури, да извършвате разходи или да получавате приходи преди фактическата регистрация. От данъчна гледна точка не можете да документирате сделките си защото все още нямате ЕИК по Булстат.

При ЕООД едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител.
Приликите на пръв поглед са много – управителите-собственици се самоосигуряват, извършват търговски сделки, регистрират се по ДДС, назначават и уволняват служители и т.н., но най-голямата разлика е, че ЕООД е отделно юридическо лице, което почти няма нищо общо със собственика си, докато ЕТ е еквивалент на физическото лице – собственик.
Това означава, че собственика на ЕООД не може да купува лични вещи със средства на дружеството. Затова ЕТ плаща 15% данък в края на годината, докато ЕООД плаща 10%. Ако собственика на ЕООД иска да вземе финансови средства от дружеството, които да харчи за лични нужди,то трябва да си разпределите печалбата под формата на дивидент и да плати още 5% данък върху него. Друга основна разлика е това, че ЕООД юридическо лице, докато ЕТ е еквивалентно  на физическото лице-търговец.

Можете да регистрирате само един ЕТ, но колкото пожелаете ЕООД-та.

Данъци и осигуровки при ЕООД и ЕТ

Собственикът и управител на ЕООД се осигурява върху избран от него месечен осигурителен доход и/или по договор за управление според КСО. Но месечните осигурителни вноски в България се дължат върху положен труд, независимо дали има получено възнаграждение или не. Така че, ако управителя има договор за управление на дружеството си (а такъв се изисква по смисъла на ТЗ) с посочено месечно възнаграждение и едновременно с това сам работи в дружеството си с личен труд, то НАП може да предяви претенции, че следва да плаща осигуровки и на двете основания, независимо дали има приходи или не.

Пред ЕТ няма такъв избор – търговецът се осигурява само върху избран месечен осигурителен доход. Обаче, в края на годината ЕТ изравнява осигурителните си вноски като внася разликата между платените през годината авансови вноски и годишната печалба, като чак след това изчислява и плаща данъка си, докато това не важи за собственика на ЕООД.
Когато печалбата не надвишава минималния осигурителен доход, то ЕТ плаща по-ниски осигурителни вноски. Разбира се, ако се осигурявате на максимума, то пред вас не стои подобна дилема. При голяма печалба, обаче, де факто ЕТ ще плаща повече към бюджета, отколкото собственикът на ЕООД. ЕТ е в по-изгодна позиция, когато дейността, която извършва подлежи на облагане с патентен данък към общината и приходите му не надвишават 50 000 лв. за последните 12 месеца, е много по-изгодно да се заплати твърдата сума на патентния данък без да има повече ангажименти за данъци, отколкото да облага печалбата си по общия ред. Само ЕТ може да се облага с патентен данък, докато за ЕООД важи Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Ако приходите надвишават границата от 100 хил. лв. (за 2023 г.) и 166 хил. лв.( от 2024 г.)  за период от 12 месеца и ЕООД и ЕТ подлежат на регистрация по ДДС, и двете се облагат според нормите на ЗКПО, но регистрацията по ЗДДС на ЕТ се пренася и върху физическото лице, което означава, че дължите ДДС и върху приходите (с изключение на трудови правоотношения) извън дейността като ЕТ. Това правило не важи за собственика на ЕООД.

Това са основните особености на двете най-разпространени правни форми за извършване на търговска дейност. Вие  трябва да прецените коя от тях ще предпочетете. Нашата препоръка е да направите консултация с опитен адвокат или счетоводител.

Ние сме счетоводна къща с дългогодишен опит.

Ако имате счетоводно запитване или искате оферта за обслужване, позвънете на тел: 0888551917 (всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.).

 

За регистрация на фирма попълнете формата по-долу или позвънете на тел.: 0887067100 – Ирина.

[[[],[],"and"]]
1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right